บริษัท พาวเวอร์ ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริการทางด้าน งานบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบ ในลักษณะต่อครั้งและสัญญารายปี นอกจากนี้ ยังให้บริการ ด้านติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การแก้ไขปัญหาทางด้านไฟฟ้า การทดสอบ การนำระบบใหม่เข้าใช้งาน
Preventive maintenance & installatio

งานระบบไฟฟ้า ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า

บริการงานบำารุงรักษาระบบไฟฟ้า ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก ชนิดรับเดินระบบไฟฟ้าสายไฟเบรคเกอร์สวิทซ์ปลั๊กในอาคารสานักงานบ้านพัก ห้องชุดรับทาตู้ไฟฟ้า ตู้ คอนโทรล โดย ทีมงาน วิศวกร และ ช่างไฟฟ้า ที่มีประสบการณ์

งานแก้ไขระบบไฟฟ้า

บริการงานแก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าบารุงรักษาระบบไฟฟ้าเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดเรามี ทีมงานไว้ให้ คอยบริการตลอด 24 ชวั่ โมง On call services

งานตรวจสอบเซ็นรับรองความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า

 ตรวจสอบเสนอแนะการปรับปรุงระบบและการเซ็นรับรองความปลอดภัย โดยวิศวกรควบคุม
(ไฟฟ้ากำลัง ทั้งภาคี สามัญและวุฒิวิศวกร) ซึ้งกำ
หนดร่วมกัน โดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ระบบไฟฟ้า ไม่มีสะดุด ความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า มั่นใจให้เราดูแล

บริษัท พาวเวอร์ ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
ให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 
ด้านวิศวกรรม งานติดตั้ง ทดสอบและตรวจสอบระบบไฟฟ้า  

ให้บริการธุรกิจอุสาหกรรม โรงงาน  อาคารสูง ต่างๆ

– บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
– ประสบการณ์ตรง ทั้งในและต่างประเทศ
– มีใบอนุญาติอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล
– จบงานไว ใส่ใจทุกรายละเอียด 
– ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

ผลงาน

Power D Corporation Co.,Ltd.

43 Soi Wisetsook 1, Rama 9 Rd. Sunluang Bangkok Thailand 10250

+6620597265+6622078678

 

info@power-dd.com

Leave A Message