ติดต่อเรา

หากทา่นต้องการคำปรึกษาขอข้อมูลเพ่มิเติมกรุณาติดต่อกลับตามที่อยู่ทางบริษัทฯเราจะตอบรับความประสงค์ของท่านอย่างรวดเร็ว

 

POWER D CORPORATION CO.,LTD.

บริษัท พาวเวอร์ ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งให้บริการทางด้าน งานบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบ ในลักษณะต่อครั้งและสัญญารายปี นอกจากนี้ ยังให้บริการ ด้านติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าการแก้ไขปัญหาทางด้านไฟฟ้าการทดสอบการนาระบบใหม่เข้าใช้งาน มีความยินดีที่ จะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้าให้กับท่านจึงขอเสนอรปูแบบงานบารุงรักษา ระบบไฟฟ้าโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีเครื่องมือทดสอบที่มีมาตรฐาน

Find Us

43 Soi Wisetsook 1, Rama 9 Rd. Sunluang Bangkok Thailand 10250

Phone

+66 205 97265

+66 220 78678

Email

info@power-dd.com

Get In Touch

หากท่านต้องการให้เราเสนอ หรือต้องการให้เราติดต่อกลับ กรุณากรอกแบบฟรอ์มทีมงานจะติดต่อเร็วที่สุด