ผลงาน

บริษัท พาวเวอร์ ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้บริการทางด้าน งานบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบ ในลักษณะต่อครั้งและสัญญารายปี นอกจากนี้ ยังให้บริการ ด้านติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าการแก้ไขปัญหาทางด้านไฟฟ้า การทดสอบการนำระบบใหม่เข้าใช้งาน

 

Power D Corporation Co.,Ltd.

43 Soi Wisetsook 1, Rama 9 Rd. Sunluang Bangkok Thailand 10250

+6620597265+6622078678

 

info@power-dd.com

Leave A Message